Erkende PE-instelling

Als accountant moet je voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Het verrichten van permanente educatie (PE) activiteiten is verplicht. Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de RA en de AA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden. Deelnemers met een RA, AA of RC titel kunnen hun PE-uren via de CIU registreren.

De CIU is een door de NBA geaccrediteerd opleidingsinstituut. Jaarlijks wordt de inhoud van onze trainingen en kennisevents getoetst. We garanderen deelnemers een actueel aanbod dat voldoet aan de minimale kwaliteitseisen van het NBA en bieden gecertificeerde PE-uren aan. Ons opleidingsaanbod is in de NBA-cursusdatabase aangemeld.

CEDEO erkend

Neem contact op

Heeft u een vraag aan de CIU, maak dan gebruik van ons contactformulier. Binnen 1 werkdag ontvangt u een reactie.