Nieuws

PE-model – CIU

Nieuw PE-model accountants sinds 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 wordt een nieuw PE-model geleidelijk ingevoerd voor accountants. Het nieuw model stelt beroepsontwikkeling centraal en is gericht op het leerresultaat in plaats van op het behalen van 40 PE-uren. Dat meldt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Samenleving vertrouwt op accountant

Vakbekwaamheid vormt een belangrijke pijler waar het accountantsberoep op is gebouwd en verplicht permanente educatie (PE) is daar een belangrijk exponent van. Educatie gericht op beroepsontwikkeling: het bijhouden en voortdurend ontwikkelen van kennis en vaardigheden opdat de samenleving op de accountant kan (blijven) vertrouwen.

Nieuw PE-model gericht op leerresultaat

Het bestuur van de NBA heeft gekozen voor een nieuw PE-model dat beroepsontwikkeling centraal stelt en gericht is op het leerresultaat, volgens hen een logische keuze. “Het afleggen van verantwoording over de verrichte beroepsontwikkeling zelf, zegt veel meer dan puur het meten van de geleverde inspanning ofwel het al dan niet halen van de 40-urennorm,” aldus NBA.

Gezien de ingrijpende wijziging van het PE-model wordt deze gefaseerd ingevoerd. Een beperkte groep gaat per 1 januari 2019 over en het overgrote deel van de leden pas in 2020 of 2021.

Bron: ExecutiveFinance.nl