Yvette Watson

Yvette Watson

  • Ondernemer en circulaire economie versneller
  • Voorzitter van de FMN expertgroep circulaire en inclusieve economie

Biografie

Yvette Watson, van oorsprong facility manager, geeft met gedrevenheid en passie impuls aan de transitie naar een circulaire economie. Zij brengt de theorie naar de praktijk maakt ambitieuze projecten uitvoerbaar. Op het gebied van huisvesting, services en inkoop ondersteunt zij organisaties bij hun circulaire doelstellingen en ontwikkeld zij circulaire concepten voor diverse marktpartijen. Regelmatig geeft zij ook trainingen en inspiratiesessies om organisaties bekend te maken met de kansen van circulaire economie.

Thema’s en onderwerpen