Roland de Bruijn

Roland de Bruijn

Biografie

Roland de Bruijn werkt al meer dan 25 jaar als trainer en coach en richt zich op ontwikkeling van effectief gedrag om zo echte verandering te realiseren. Roland heeft een succesvolle staat van dienst door zijn inspirerende kijk op leiderschap en zijn vermogen als trainer en coach om leiders en professionals te ondersteunen bij het ontwikkelen van de noodzakelijke niet-technische / zachte vaardigheden. Leiders en professionals ontdekken hun eigen doel en bouwen waardevolle relaties door de manier waarop zij verschillen overbruggen en benutten. Roland heeft als trainer en consultant gewerkt voor grote organisaties in profit en non-profit zoals Heineken, ABN AMRO, KPMG, EMC, BT, Interpolis, Achmea, Independer, Univé, NCOI, UWV, CBS, RDW, ProRail, Cogas, Gemeente Amsterdam, Stad van Amsterdam. Westland, Fontys, HvA. Roland de Bruijn brings over 25 years of international management and business advisory experience with the ability of translating big changes into the development of effective behaviours thereby realizing a real change. Successful leadership in the present time is based on authority and no longer on power. Roland demonstrates this by empowering and developing people using the ability to reconcile dilemmas. Roland has a successful track record for his inspiring view on leadership and his ability as a trainer and coach to support leaders and professionals to develop the necessary non-technical/soft skills. Leaders and professionals discover their own purpose, build relationships and manage their dilemmas to increase trust, effectiveness and performance. Roland trained and advised major organizations in profit and non-profit such as Heineken, ABN AMRO, KPMG, EMC, BT, Interpolis, Achmea, Independer, Univé, NCOI, UWV, CBS, RDW, ProRail, Cogas, City of Amsterdam, City of Westland, Fontys, HvA.

Thema’s en onderwerpen