Strategisch (mee)denken

Strategisch (mee)denken

Omschrijving

Als manager/adviseur/business controller zie je de organisatie in breder perspectief en kijk je verder dan de dagelijkse operatie. Voor het bepalen van koers richting de toekomst op strategisch niveau is een weloverwogen onderbouwing onontbeerlijk. In deze cursus leer je visie/missie verwoorden en kernwaarden definiëren vanuit toekomstscenario’s mede gebaseerd op trends en ontwikkelingen. Hiermee maak je de vertaling naar gerichte interventies en acties. Bij het effectief implementeren van strategie en tactische interventies spelen draagvlak en weerstand een cruciale rol. Je leert hoe je hiermee adequaat omgaat en mensen meekrijgt richting de beoogde toekomst.

Resultaat

 • Je functioneert als strategisch gesprekspartner
 • Je levert een constructieve bijdrage aan ontwikkeling van strategie
 • Je creëert duidelijkheid en begrip over te volgen koers
 • Je geeft vorm aan implementatie van strategie

 

Thema’s

Vanuit je persoonlijke input en leervraag vooraf, krijgt het programma onderweg nader vorm en snijden we het toe op jouw individuele ontwikkelbehoefte. Tijdens de training komen in 3 bijeenkomsten in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • Kernwaarden bepalen

  Kernwaarden geven de verantwoordelijkheden naar de belanghebbenden van een organisatie aan en worden wel gezien als het ethisch kompas van een bedrijf. Hoe bepaal je die?

 • Visie/missie verwoorden

  Iedere organisatie heeft richting nodig, een spreekwoordelijke stip op de horizon. In woord, beeld en geschrift houvast verschaffen bij vragen als: Wie zijn we? Waar staan we voor? Waar willen we naar toe?

 • Verwachtingen verhelderen

  Wanneer kernwaarden en visie/missie duidelijk zijn, wat betekent dit dat voor de dagelijkse omgang met elkaar? Is er wederzijdse duidelijkheid over wat er van elkaar verwacht wordt?

 • Strategische analyse

  Een strategische analyse is nodig om de juiste keuzes te kunnen maken richting de stip op de horizon. In de training krijg je inzicht in hoe je in hoofdlijnen conclusies kunt trekken uit interne en externe processen ten behoeve van effectieve besluitvorming.

 

Aanpak

Aanleiding voor een training is individuele ontwikkeling. Daarom wordt je vooraf in een schriftelijke intake gevraagd bewust na te denken over je ontwikkeling en een gerichte ontwikkelvraag te benoemen. Gericht aan de slag betekent effectief leren. Tijdens de bijeenkomsten wordt beknopte toelichting van theorie en handvatten afgewisseld met oefening en reflectie. De aanpak van deze training is gebaseerd op het 70-20-10 principe over hoe mensen leren:

 • 10% van wat mensen leren, leren ze in formele bijeenkomsten; school, opleiding, cursus en training zoals deze.
 • 20% van wat mensen leren, leren ze in samenspraak en afstemming met anderen.
 • 70% van wat mensen leren, leren ze door actie te nemen en bewust te ervaren wat het effect is van die actie.

Vandaar dat je tijdens de training gevraagd wordt actiepunten te noteren (10%) voor toepassing in je dagelijkse praktijk (70%) en je ervaringen buiten de bijeenkomsten om te bespreken met andere deelnemers en/of collega’s (20%). In de volgende bijeenkomst staan we beknopte stil bij de praktijkervaringen. Hierdoor wordt het leerrendement optimaal benut. Dit is ook de reden dat de training uit meerdere bijeenkomsten bestaat. Het benutten van de 70+20% wordt verder ondersteund met gerichte praktijkopdracht(en).

 

Data

De training bestaat uit 3 lesblokken van 4 uur (13.00 tot 17.30 uur)

 

Lesblok 1: dinsdag 10 september 2019

Lesblok 2: dinsdag 24 september 2019

Lesblok 3: dinsdag 8 oktober 2019

Over docent

 • Boudewijn Krijger

  Advies, training & coaching
  Boudewijn Krijger is sinds 2004 zelfstandig trainer in gedrag en vaardigheid op het gebied van professionele effectiviteit voor profit ...
  Bekijk profiel