Introductie Stakeholder Management

Introductie Stakeholder Management

Omschrijving

In de organisatie, het team en/of het project waar je actief bent, heb je te maken met belang-hebbenden, ook wel stakeholders genoemd. Direct of indirect, een groep of juist een individu. Al deze betrokken partijen hebben invloed op de voor(ui)tgang. Deze invloed is al dan niet positief. Vraag is logischerwijs in hoeverre je inzicht hebt in deze partijen en hun invloed. Vervolgvraag is dan welke invloed kan jij daarop uitoefenen om de kans op resultaat en succes verder te vergroten.

De training ‘Introductie Stakeholder Management’ geeft antwoorden op deze vragen. Je brengt het speelveld van stakeholders in kaart, analyseert dat en bepaalt een aanpak. Verder krijg je een model in handen waarmee je de effectiviteit van jouw eigen invloed versterkt.

Thema

Vanuit je persoonlijke input en leervraag vooraf, krijgt het programma onderweg nader vorm en snijden we het toe op jouw individuele ontwikkelbehoefte. Tijdens de training komen in 1 bijeenkomst in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • Speelveldanalyse

  Je brengt in kaart met welke stakeholders je te maken hebt en wat hun onderlinge verhoudingen zijn.

 • Omgaan met belangen

  Welke mogelijke belangen hebben de stakeholders en wat betekent dit voor jouw belangen?

 • Inzicht en begrip

  Wanneer je met een stakeholder in gesprek wilt gaan, hoe hou je regie ten gunste van wederzijdse duidelijkheid.

 • Assertiviteit

  Op welke manier stel je jezelf op om stakeholder mee te krijgen en hoe reageer je op het gedrag van een stakeholder?

Aanpak

Aanleiding voor een training is individuele ontwikkeling. Daarom wordt je vooraf in een schriftelijke intake gevraagd bewust na te denken over je ontwikkeling en een gerichte ontwikkelvraag te benoemen. Gericht aan de slag betekent effectief leren. Tijdens de bijeenkomsten wordt beknopte toelichting van theorie en handvatten afgewisseld met oefening en reflectie. De aanpak van deze training is gebaseerd op het 70-20-10 principe over hoe mensen leren:

 • 10% van wat mensen leren, leren ze in formele bijeenkomsten; school, opleiding, cursus en training zoals deze.
 • 20% van wat mensen leren, leren ze in samenspraak en afstemming met anderen.
 • 70% van wat mensen leren, leren ze door actie te nemen en bewust te ervaren wat het effect is van die actie.

Vandaar dat je tijdens de training gevraagd wordt actiepunten te noteren (10%) voor toepassing in je dagelijkse praktijk (70%) en je ervaringen buiten de bijeenkomsten om te bespreken met andere deelnemers en/of collega’s (20%). In de volgende bijeenkomst staan we beknopte stil bij de praktijkervaringen. Hierdoor wordt het leerrendement optimaal benut. Dit is ook de reden dat de training uit meerdere bijeenkomsten bestaat. Het benutten van de 70+20% wordt verder ondersteund met gerichte praktijkopdracht(en).

 

Data

De training bestaat uit 2 lesblokken van 4 uur (13.00-17.30 uur)

Lesblok 1: dinsdag 3 september 2019

Lesblok 2: dinsdag 17 september 2019

Over docent

 • Boudewijn Krijger

  Advies, training & coaching
  Boudewijn Krijger is sinds 2004 zelfstandig trainer in gedrag en vaardigheid op het gebied van professionele effectiviteit voor profit ...
  Bekijk profiel