Privacy Recht voor Finance Professionals

Privacy Recht voor Finance Professionals

Omschrijving

Gedurende de afgelopen jaren is het privacy recht steeds belangrijker geworden. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), moeten organisaties aan strengere privacyregels voldoen dan voorheen. Dit is des te meer relevant voor finance professionals, aangezien zij vaak werken met grote hoeveelheden persoonsgegevens, waaronder ook gevoelige gegevens. Boetes kunnen nu oplopen tot EUR 20 miljoen of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet van een bedrijf. Het is daarom voor organisaties van belang dat zij goed op de hoogte zijn van de privacyregels die in Nederland gelden. De eendaagse cursus ‘Privacy Recht voor Finance Professionals’ biedt een overzicht van de actuele vereisten waaraan organisaties moeten voldoen. Door middel van korte in-class cases, leren deelnemers hoe ze de diverse juridische concepten zelf kunnen toepassen.

Voor wie

Finance professionals die op zoek zijn naar praktisch inzicht in of een rol vervullen bij toepassing van de AVG binnen de organisatie waar zij werkzaam zijn.

Leerresultaten

Na het volgen van de cursus zullen de deelnemers onder meer in staat zijn om/hebben zijn:

• De belangrijkste principes uit het privacyrecht uit de AVG beter te begrijpen en toe te passen in hun praktijk.
• Know-how voor het onderhouden van een verwerkingsregister.
• De meest geschikte verwerkingsgrond voor een verwerkingsactiviteit te bepalen.
• Gegevenbeschermingsrisico’s te identificeren.
• Te bepalen of een Data Protection Impact Assessment dient plaats te vinden of niet.
• Te bepalen wat voor soort verwerkersovereenkomst of andere overeenkomst moet worden gesloten.

Inhoud

• Overzicht privacy- en gegevensbeschermingsrecht, belangrijkste concepten en reikwijdte.
• Privacy principes en verwerkingsgronden.
• Belangrijkste privacyverplichtingen onder de AVG.
• Rechten van betrokkenen en handhaving.

Opleidingsmethode

• Een interactieve eendaagse cursus met een sterke praktijkgerichte focus,
• De didactische methoden omvatten groepsdiscussies, casestudies, oefeningen en groepsopdrachten,
• Een overzicht van de aanbevolen literatuur is beschikbaar ter voorbereiding vooraf.

Over docent

  • Vonne Laan

    Privacy Lawyer at Value Privacy Law
    Vonne Laan is Privacy Lawyer at Value Privacy Law. Vonne helps Dutch and international clients with various matters in ...
    Bekijk profiel