Training Duurzame Verslaggeving

Training Duurzame Verslaggeving

Omschrijving

Organisaties rapporteren steeds vaker en uitgebreider over hun niet-financiële prestaties. De een doet dat volgens de regels van de Raad voor de Jaarverslaggeving en standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) en de ander volgens de International Integrated Reporting Counciil (IIRC). In verschillende Europese landen, India en Zuid-Afrika is het publiceren van een integraal jaarverslag of duurzaamheidsjaarverslag wettelijk verplicht. De Europese Unie heeft een richtlijn uitgevaardigd die organisaties met meer dan 500 medewerkers verplicht zich te verantwoorden over financiële en niet-financiële prestaties. In de VS wordt door de Sustainability Accounting Standards Board hard gewerkt aan nieuwe verslaggevingregels voor het publiceren over milieu-, sociale, economische en governance-prestaties.

Deze veranderingen zorgen voor een andere aanpak van het verslaggevingsproces. Maar wat betekent dat voor accountants, controllers, auditors en andere financiële professionals? Wat moeten zij weten en hoe kunnen zij het team dat verantwoordelijk is voor het jaarverslag en jaarrekening het beste ondersteunen?

 

Programma

Die vragen worden beantwoord tijdens de training Duurzame Verslaggeving. De training bestaat uit 4 dagdelen. Het vierde dagdeel wordt in november gegeven en dient als een praktijkmiddag om de deelnemers te ondersteunen bij het rapportage-proces over 2018 dat dan van start is gegaan.

 

Dagdeel 1

Aan hand van de jaarverslagen van de organisaties van de cursisten leggen we de beginselen van de verschillende nieuwe vormen van verslaggeving (duurzame, integrale, sociale en continuous) uit. Aan de orde komen regels en formele en informele afspraken over hoe er gerapporteerd moet worden. Ook gaan we in op de vraag welke onderwerpen er zeker niet mogen ontbreken (hygiënefactoren), ofwel wat is materieel en wat is overbodig? We bespreken Bad en Best Practices van andere bedrijven en organisaties.

Dagdeel 2

Naast de regels en de afspraken zijn er ook andere redenen voor bedrijven om een duurzaamheids-, sociaal of integraal verslag te maken. Wat te doen bijvoorbeeld met de grote aandacht voor circulaire economie en de Sustainable Development Goals bij bedrijven? Maatschappelijke uitdagingen en wensen van stakeholders dwingen ondernemingen om transparanter te worden en meer hun maatschappelijke impact te laten zien. Maar hoe moeten bedrijven dat doen en wat kan je als financiële professional hierin betekenen?

Dagdeel 3

Hoe ziet het gewenste jaarverslag en duurzaamheidsverslag eruit? Wie moeten er bij betrokken worden? Wat is de informatie die uit de organisatie moet komen? Hoe voldoet een organisatie aan de regels en wanneer mag er afgeweken worden? Waar moet je als interne auditor of controller op letten? Wat moet de externe accountant doen? Hoe weet hij of het bedrijf de juiste zaken heeft gedaan en de juiste onderbouwing heeft? In samenspraak met de cursisten kiezen we een organisatie en maken we een dummy-verslag. Hierdoor krijgen de cursisten inzicht in het hele rapportageproces en welke zaken verplicht zijn, welke onderwerpen onder het ‘pas toe of leg uit’-principe vallen en welke zaken niet verplicht zijn maar het jaarverslag wel aantrekkelijker maken voor de verschillende stakeholders.

Dagdeel 4

Deze terugkomdag vindt plaats in november. De cursisten krijgen de mogelijkheid om de afspraken die gemaakt zijn voor hun eigen (duurzaamheids)jaarverslag 2018 te toetsen aan de eisen van de Transparantiebenchmark, de richtlijnen van het Global Reporting Initiative en eventueel het raamwerk van de International Integratie Reporting Council (IIRC). Rapporteert hun organisatie over de Sustainable Development Goals en/of circulaire economie? Zo ja, hoe dan? Dilemma’s over aanpak worden besproken.

 

Duur & data

4 dagdelen van 13.00 tot 17.30 uur

  • Dinsdag 9 april 2019
  • Dinsdag 23 april 2019
  • Dinsdag 7 mei 2019
  • Dinsdag 18 juni 2019

Over docent