Training Duurzame Verslaggeving

Training Duurzame Verslaggeving

Omschrijving

Organisaties rapporteren in hun bestuurs- en jaarverslag steeds vaker en uitgebreider over hun niet-financiële prestaties in relatie tot hun financiële prestaties. De één doet dat volgens de regels van de Raad voor de Jaarverslaggeving en standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) en de ander volgens de International Integrated Reporting Counciil (IIRC). En sommige organisatie hebben hun eigen methode.

In verschillende Europese landen, India en Zuid-Afrika is het publiceren van een integraal jaarverslag of duurzaamheidsjaarverslag wettelijk verplicht. De Europese Unie heeft een richtlijn uitgevaardigd die organisaties met meer dan 500 medewerkers verplicht zich te verantwoorden over financiële en niet-financiële prestaties. In de VS wordt door de Sustainability Accounting Standards Board hard gewerkt aan nieuwe verslaggevingregels voor het publiceren over milieu-, sociale, economische en governance-prestaties.

Deze veranderingen zorgen voor een andere aanpak van het verslaggevingsproces. Maar wat betekent dat voor accountants, controllers, auditors en andere financiële professionals? Wat moeten zij weten en hoe kunnen zij het team dat verantwoordelijk is voor het jaarverslag en jaarrekening het beste adviseren en ondersteunen?

Deze editie van Duurzame Verslaggeving is speciaal gericht op controllers en middelgrote accountantskantoren die in toenemende mate te maken krijgen met vragen over het incorporeren van niet-financiële informatie in de boekhouding en het rapporteren daarover.

Programma

De training bestaat uit 4 middagen. De vierde middag dient als een praktijkmiddag om de deelnemers te ondersteunen bij het rapportage-proces.

 

Dagdeel 1

Aan hand van actuele jaarverslagen uit binnen en buitenland leggen we de beginselen van de verschillende nieuwe vormen van verslaggeving (duurzame, integrale, sociale en continuous) uit. Aan de orde komen regels en formele en informele afspraken over hoe er gerapporteerd moet worden. Ook gaan we in op de vraag welke onderwerpen er zeker niet mogen ontbreken (hygiënefactoren), ofwel wat is materieel en wat is overbodig? We bespreken Bad en Best Practices van andere bedrijven en organisaties.

Dagdeel 2

Naast de regels en de afspraken zijn er ook andere redenen voor bedrijven om een duurzaamheids-, sociaal of integraal verslag te maken. Maatschappelijke uitdagingen en wensen van stakeholders dwingen ondernemingen om transparanter te worden en meer hun maatschappelijke impact te laten zien. Wat te doen bijvoorbeeld met de grote aandacht voor klimaatprestaties, circulaire economie en de Sustainable Development Goals bij bedrijven en andere organisaties? Maar hoe moeten bedrijven dat doen en wat kan je als de controller dan wel externe accountant hierin betekenen? En hoe moet de interne organisatie daarop ingericht worden?

Dagdeel 3

Hoe ziet het gewenste jaarverslag en duurzaamheidsverslag eruit? Wie moeten er bij betrokken worden? Wat is de informatie die uit de organisatie moet komen? Hoe is de interne organisatie van niet-financiële informatie vormgegeven? Hoe voldoet die organisatie aan de regels en wanneer mag er afgeweken worden? Waar moet je als interne auditor of controller op letten? Wat moet de externe accountant doen? Hoe weet hij of het bedrijf de juiste zaken heeft gedaan en de juiste onderbouwing heeft? In samenspraak met de cursisten kiezen we een organisatie en maken we een dummy-verslag. Hierdoor krijgen de cursisten inzicht in het hele rapportageproces en welke zaken verplicht zijn, welke onderwerpen onder het ‘pas toe of leg uit’-principe vallen en welke zaken niet verplicht zijn maar het jaarverslag wel aantrekkelijker maken voor de verschillende stakeholders.

Dagdeel 4

Tijdens deze terugkomdag krijgen de cursisten de mogelijkheid om de afspraken die gemaakt zijn voor hun eigen (duurzaamheids)jaarverslag of dat van een klant te toetsen aan de eisen van de Transparantiebenchmark, de richtlijnen van het Global Reporting Initiative en eventueel het raamwerk van de International Integratie Reporting Council (IIRC). Rapporteert de organisatie over de Sustainable Development Goals en/of circulaire economie? Zo ja, hoe dan? Dilemma’s over aanpak worden besproken.

 

Duur & data

4 dagdelen van 13.00 tot 17.30 uur

  • Maandag 9 september 2019
  • Maandag 23 september 2019
  • Maandag 7 oktober 2019
  • Maandag 18 november 2019

Over docent

Training Duurzame Verslaggeving

Categorie
Finance & Control

Omschrijving

Organisaties rapporteren in hun bestuurs- en jaarverslag steeds vaker en uitgebreider over hun niet-financiële prestaties in relatie tot hun financiële prestaties. De één doet dat volgens de regels van de Raad voor de Jaarverslaggeving en standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) en de ander volgens de International Integrated Reporting Counciil (IIRC). En sommige organisatie hebben hun eigen methode.

In verschillende Europese landen, India en Zuid-Afrika is het publiceren van een integraal jaarverslag of duurzaamheidsjaarverslag wettelijk verplicht. De Europese Unie heeft een richtlijn uitgevaardigd die organisaties met meer dan 500 medewerkers verplicht zich te verantwoorden over financiële en niet-financiële prestaties. In de VS wordt door de Sustainability Accounting Standards Board hard gewerkt aan nieuwe verslaggevingregels voor het publiceren over milieu-, sociale, economische en governance-prestaties.

Deze veranderingen zorgen voor een andere aanpak van het verslaggevingsproces. Maar wat betekent dat voor accountants, controllers, auditors en andere financiële professionals? Wat moeten zij weten en hoe kunnen zij het team dat verantwoordelijk is voor het jaarverslag en jaarrekening het beste adviseren en ondersteunen?

Deze editie van Duurzame Verslaggeving is speciaal gericht op controllers en middelgrote accountantskantoren die in toenemende mate te maken krijgen met vragen over het incorporeren van niet-financiële informatie in de boekhouding en het rapporteren daarover.

Programma

De training bestaat uit 4 middagen. De vierde middag dient als een praktijkmiddag om de deelnemers te ondersteunen bij het rapportage-proces.

 

Dagdeel 1

Aan hand van actuele jaarverslagen uit binnen en buitenland leggen we de beginselen van de verschillende nieuwe vormen van verslaggeving (duurzame, integrale, sociale en continuous) uit. Aan de orde komen regels en formele en informele afspraken over hoe er gerapporteerd moet worden. Ook gaan we in op de vraag welke onderwerpen er zeker niet mogen ontbreken (hygiënefactoren), ofwel wat is materieel en wat is overbodig? We bespreken Bad en Best Practices van andere bedrijven en organisaties.

Dagdeel 2

Naast de regels en de afspraken zijn er ook andere redenen voor bedrijven om een duurzaamheids-, sociaal of integraal verslag te maken. Maatschappelijke uitdagingen en wensen van stakeholders dwingen ondernemingen om transparanter te worden en meer hun maatschappelijke impact te laten zien. Wat te doen bijvoorbeeld met de grote aandacht voor klimaatprestaties, circulaire economie en de Sustainable Development Goals bij bedrijven en andere organisaties? Maar hoe moeten bedrijven dat doen en wat kan je als de controller dan wel externe accountant hierin betekenen? En hoe moet de interne organisatie daarop ingericht worden?

Dagdeel 3

Hoe ziet het gewenste jaarverslag en duurzaamheidsverslag eruit? Wie moeten er bij betrokken worden? Wat is de informatie die uit de organisatie moet komen? Hoe is de interne organisatie van niet-financiële informatie vormgegeven? Hoe voldoet die organisatie aan de regels en wanneer mag er afgeweken worden? Waar moet je als interne auditor of controller op letten? Wat moet de externe accountant doen? Hoe weet hij of het bedrijf de juiste zaken heeft gedaan en de juiste onderbouwing heeft? In samenspraak met de cursisten kiezen we een organisatie en maken we een dummy-verslag. Hierdoor krijgen de cursisten inzicht in het hele rapportageproces en welke zaken verplicht zijn, welke onderwerpen onder het ‘pas toe of leg uit’-principe vallen en welke zaken niet verplicht zijn maar het jaarverslag wel aantrekkelijker maken voor de verschillende stakeholders.

Dagdeel 4

Tijdens deze terugkomdag krijgen de cursisten de mogelijkheid om de afspraken die gemaakt zijn voor hun eigen (duurzaamheids)jaarverslag of dat van een klant te toetsen aan de eisen van de Transparantiebenchmark, de richtlijnen van het Global Reporting Initiative en eventueel het raamwerk van de International Integratie Reporting Council (IIRC). Rapporteert de organisatie over de Sustainable Development Goals en/of circulaire economie? Zo ja, hoe dan? Dilemma’s over aanpak worden besproken.

 

Duur & data

4 dagdelen van 13.00 tot 17.30 uur

  • Maandag 9 september 2019
  • Maandag 23 september 2019
  • Maandag 7 oktober 2019
  • Maandag 18 november 2019

Over docent