Cross Cultural Leadership-Nederlandse versie

Cross Cultural Leadership-Nederlandse versie

Omschrijving

Uitdagende ontwikkelingen en ogenschijnlijk onoplosbare dilemma’s vragen om een manier van denken en samenwerken, waarin het potentieel van diversiteit (cultuur, generaties, gender..) wordt benut. Organisaties hebben Cross Cultural Leaders & Professionals nodig om dilemma’s te overstijgen, wendbaarheid te bevorderen en innovatie te stimuleren. Dilemma’s zijn talrijk en spelen zich af op persoonlijk, team en organisatieniveau. Het lijkt vaak alsof de verschillende perspectieven met elkaar strijden en het niet mogelijk is om deze te combineren. Je kunt niet én de regels handhaven én uitzonderingen toestaan. Met  DOORdenken (Dilemma Reconciliation) lukt dit echter wel.

Diversiteit leert dat er verschillende logica’s zijn om dilemma’s op te lossen. Door op zoek te gaan naar de onderliggende waarden, kun je de verschillende logica’s begrijpen, respecteren en uiteindelijk verbinden tot wederzijds voordeel. Met DOORdenken sla je dus de brug tussen verschillende logica’s.

 

Leerresultaten

Deelnemers:

 • zijn zich bewust van de achtergrond en inhoud van de dilemmatheorie en de relevantie ervan voor hun eigen werkveld
 • hebben kennis van de methodologie voor het doordenken van dilemma’s door middel van onze zes-stappen-aanpak
 • kunnen de dilemmatheorie toepassen in de praktijk en zijn in staat specifieke uitdagingen effectiever aan te gaan
 • hebben sociale vaardigheden en strategieën ontwikkelen voor het identificeren en doordenken van dilemma’s

 

Na het programma zijn deelnemers:

 • beter toegerust culturele diversiteit te benutten in hun dagelijkse zakelijke contacten;
 • geïnspireerd om het leren toe te passen in hun eigen organisatie.

 

Inhoud

Deze interdisciplinaire opleiding richt zich op geïntegreerde principes van intercultureel leiderschap. Het geeft deelnemers een nieuw paradigma op werken in een mondiale context en bereidt hen voor op effectief handelen in een internationale zakelijke omgevingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Cultuur en omgaan met diversiteit
 • Het 7-Dimensies Cultuur Model
 • Eigen profiel o.b.v. Intercultural awereness profiler
 • Evidence Based DOORdenkenmethode
 • (Interculturele) Communicatie m.b.v. dynamische oordeels(om)vorming

 

 Methode

Tijdens de leergang wordt gewerkt volgens de methode van ervarend leren.

De kern is leren door te doen gebaseerd de volgende ontwerpprincipes:

 • Een zeer interactief, resultaatgericht programma
 • Het gebruik van gevarieerde leermethoden zoals casestudy’s, teamopdrachten, rollenspel en oefeningen om verschillende leerstijlen mogelijk te maken
 • Gericht op het bieden van echt pragmatische methoden die waarde toevoegen op de werkplek
 • Het faciliteren van teamwerk en peer-coachingsproces om het leren te optimaliseren en te profiteren van de diversiteit binnen de groep

Programma

Dag 1 : 27 maart 2019, 9.30-16.30

Dag 2: 10 april, 9.30-16.30

Intervisiesessie: 8 mei 2019,  13.00-16.00

 

Over docent